Vairavimo kursai eksternu

ByVairavimo kursai

Vairavimo kursai eksternu

Vairavimo kursai eksternu A, A2 kategorijos, B kategorija, BE kategorija 

Vairavimo kursai eksternu. Teorijos ir praktikos egzaminus gali laikyti asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba (jeigu asmuo darbo ryšių neturi) tik dėl Akcijosasmeninių ryšių, kurie artimai sieja asmenį su vieta, kurioje jis gyvena. Egzaminuojamasis, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to pakaitomis gyvena skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, egzaminus gali laikyti tik tada, kai Lietuvos Respublikoje yra jo asmeninių ryšių vieta ir asmuo čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai egzaminuojamasis užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį). Egzaminus taip pat gali laikyti studentai (užsieniečiai), kurie studijuoja Lietuvos Respublikoje mažiausiai 6 mėnesius, arba asmenys, norintys susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones, kurią įgijo gyvendami Lietuvos Respublikoje.

Teorijos egzaminą galima laikyti pasiruošus savarankiškai (t. y. neprivaloma vairavimo mokykloje baigti teorijos mokymo kursą) EKSTERNU:

Siekiantiems įgyti teisę vairuoti AM, A1, A2, A, B1 ar B kategorijos transporto priemones (TP); Vairuotojams, turintiems teisę vairuoti D1, D1E, D arba DE kategorijos TP ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti C1, C1E, C arba CE kategorijos TP ir atvirkščiai; Vairuotojams, turintiems teisę vairuoti B, C1, C1E, D1 arba D1E kategorijos TP ir siekiantiems atitinkamai įgyti teisę vairuoti BE, C, CE, D arba DE kategorijos TP.

Užsiregistruoti į egzaminą VĮ Regitra galima internetu, arba paskambinus į „Regitros“ Informacijos centrą tel. 8 700 55 151.

Atvykus į „Regitros“ egzaminų centrą laikyti teorijos egzaminą reikia pateikti: 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 2. Galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią, kad sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemones. 3. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, patvirtinantį baigtą mokymą pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą. 4. Galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei jis anksčiau buvo išduotas ir   Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre nėra informacijos apie egzaminuojamojo turimą teisę vairuoti transporto priemones (patikrinti galima čia: https://www.eregitra.lt/viesa/iintervp/Index.php).

Teorijos ir praktikos egzamino metu daromas vaizdo ir garso įrašas.
Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo”).

DĖMESIO. Gyvenantiems užsienyje

Noriu pasiūlyti perskaityti pasiskolintą straipsnį.

Jeigu straipsnyje paminėta problema atpuola, tada siūlytume jau dabar pradėti ruoštis teorijos egzaminui. Perskatyti Kelių eismo teisykles ir nusipirkus KET testų prisijungimo kodą pradėti praktikuotis. Kai jau žinosite vykimo į LT datą registruokitės VĮ Regitra egzaminui. Galite dar pasilikti pora dienų konsultacijoms mokykloje. Išlaikysite teorijos egzaminą ir pradėsite vairavimus. Vairavimų intensyvumas priklauso, kaip turėsite laiko. Geros dienos. Laukiame Lietuvoje.

Vairavimo kursai eksternu

Vairavimo mokykloje galite pradėti mokytis kai išlaikote teorijos egzaminą VĮ Regitra:

Kategorija A kategorija eksternu

 Vairavimo kursai eksternu. Minimalus vairavimo valandų skaičius 10 akademinių valandų

A eksternu

Kategorija A 2 kategorija eksternu

Vairavimo kursai eksternu. Minimalus vairavimo valandų skaičius 10 akademinių valandų

A eksternu

B kategorija kaina B kategorija eksternu

Vairavimo kursai eksternu. Minimalus vairavimo valandų skaičius 30 akademinių valandų

Vairavimo kursai eksternu B kategorija

B kategorija kaina eksternu B kategorija (automatinė pavarų dėžė) eksternu

Vairavimo kursai eksternu. Minimalus vairavimo valandų skaičius 30 akademinių valandų

BE kategorijos kaina eksternas BE kategorija eksternu

 Vairavimo kursai eksternu. Minimalus vairavimo valandų skaičius 10 akademinių valandų

BE kursai eksternu Vilnius

Praktikos egzamino (B, BE) metu daromas vaizdo ir garso įrašas.

Mokymo kursų baigimo liudijimai galioja:  Nuo 2014 m. liepos 1 d. baigti mokymai neturi galiojimo termino. Iki 2014 m. birželio 30 d. išduoti kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimas negalioja, jei asmuo per vienerius metus po pabaigto mokymo vairavimo mokykloje valstybės įmonėje „Regitra“ nelaikė teorijos egzamino arba praktikos egzamino, jei mokykloje asmuo buvo mokomas tik praktinio vairavimo įgūdžių.

Registruokitės internetu ir gaukite nuolaidą!

[VfB id = 2]