Vairavimo kursai Vilniuje

A, A2, A1, B, BE kategorija. Papildomos vairavimo pamokos

D.U.K.

ByVairavimo kursai

D.U.K.

Laba diena, turiu klausima del A kategorijos kursu. Man siuo metu yra 23 metai. Jeigu sia vasara issilaikyciau A2 kategorijos teises, kitamet sukakus 24 automatiskai jas galeciau pasikeisti i A kategorija ar vel reiketu laikyti A kategorija?

Reikės laikyti tik praktikos egzaminą.

Nuo kada pradedamas skaičiuoti trijų dienų duomenų teikimo apie mokinį, su kuriuo sudaryta mokymo sutartis, terminas?

Informacija apie mokinį elektroniniu būdu pateikiama ne vėliau kaip per tris darbo dienas, pradėjus mokyti (duomenims perduoti skiriamos trys dienos). Terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną, kai pradedama mokyti (teorijos ar praktinio vairavimo).

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

Konsultacija paskelbta 2011-07-28

Ar gali vairavimo mokykla sudaryti teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo sutartį su mokiniu, kurio turimas pirminio vairuotojų mokymo kurso baigimo liudijimas yra pasibaigęs?

Gali. Teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimas turi būti vykdomas vadovaujantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo 7, 25.3 ir 38 punktų nuostatomis.

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

Konsultacija paskelbta 2012-10-26

Kaip asmuo, turintis dvejų metų AM kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo stažą, gali įgyti teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones? Kokius dokumentus jis privalo pateikti vairavimo mokyklai?

Šiuo atveju asmuo gali įgyti B kategorijos motorinių transporto priemonių vairavimo teisę pagal Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 (Žin., 2010, Nr. 999-5151), III skyriaus nuostatas. Mokytis teorijos jam leidžiama savarankiškai, o praktinio vairavimo  mokytis turi vairavimo mokykloje. Vadovaujantis šiuo aprašu (23.2 punktas), praktinio vairavimo mokymas turėtų trukti ne mažiau kaip nustatyta (4 val.) pagal vairavimo mokyklos sudarytą ir patvirtintą mokymo turinį. Be to, baigusi mokymą, vairavimo mokykla nustatyta tvarka mokiniui vykdo praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą. Sudarant mokymo sutartį, mokinys vairavimo mokyklai turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad neturi galiojančių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, ir dokumentą apie teorijos egzamino išlaikymą valstybės įmonėje „Regitra“.

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, neturinti viešai paskelbtos konsultacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

Konsultacija paskelbta 2013-03-12

Ar galiu pradėti lankyti B kat. vairavimo kursus, jei man dar tik 17 metų?

Galite pradėti lankyti vairavimo kursus 17-os metų, tačiau praktikos vairavimo egzaminą VĮ ‘Regitra“ laikyti galėsite tik 18-os metų. Jei esate nepilnametis, mokymo sutartį turi pasirašyti vienas iš tėvų arba globėjų.

Ar vairavimo mokykla organizuoja pirmosios medicininės pagalbos mokymo kursus?

Taip, organizuojame.

Ar vairavimo mokykloje taikomos nuolaidos? Kokios?

Taip. Taikomos moksleiviams, studentams. Taip pat skelbiamos įvairios akcijos, ypatingi pasiūlymai. Būtinai pasiteiraukite apie vykdomas akcijas!

Kaip galima atsiskaityti už vairavimo kursus?

Galima mokėti dalimis arba sumokant visą pinigų sumą iš karto. Sumokėti galima ir pavedimu ar lizingu.
Visa suma už kursus turi būti sumokėta iki vairavimo kursų pabaigos.

Ar galima už vairavimo kursus išsimokėti per ilgesnį laikotarpį, tačiau ne lizingo būdu?

Taip, galite mokėjimo terminą prasitęsti be papildomo mokesčio. Kreipkitės pas administratorę vairavimo mokykloje ir mokėjimo terminą pratęsime iki Jums tinkamiausio laikotarpio.

Kada vairavimo mokykloje vyksta teorijos pamokos?

Teoriniai užsiėmimai vyksta I-III ir II-IV, savaitgalio grupėje, vakare. Organizuojami užsiėmimai pagal individualius pageidavimus. Galima koreguoti pamokų laiką.
Spręsti KET testus prie kompiuterių mokykloje galima kiekvieną darbo dieną nuo 11 val. iki 18 val.

Kiek laiko galioja vairavimo mokyklos baigimo liudijimas?

Liudijimas galioja 1 metus nuo išdavimo datos.

Kas įskaičiuota į kursų kainą? Ar nereikės papildomai mokėti už degalus?

Į kursų kainą įskaičiuotas privalomas kiekis teorijos ir praktinio vairavimo pamokų, mokykliniai teorijos ir vairavimo praktikos egzaminai, dėstytojų konsultacijos. Papildomai už degalus mokėti nereikia.

Ar galiu pats pasirinkti vairavimo instruktorių bei mokomąjį automobilį?

Kai Jums prasideda praktinio vairavimo pamokos, mes parenkame laisviausią tuo metu esantį vairavimo instruktorių, tačiau Jūs galite vairavimo instruktorių ir mokomąjį automobilį pasirinkti pats iš anksto per 2-3 savaites nuo mokymosi pradžios.

Gal galite paaiškinti, ką reiškia mokymasis eksternu?

Tai vairavimo teorijos ruošimasis savarankiškai asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti teisę vairuoti A1, B1 arba B kategorijos transporto priemones. Kai VĮ „Regitra“ išsilaikote valstybinį teorijos egzaminą, gaunate pažymą, kurią reikia pristatyti į vairavimo mokyklą. Tuomet galite pradėti lankyti praktinio vairavimo pamokas vairavimo mokykloje. Taip pat eksternu galite pasiruošti teorijai A2 ir A kategorijoms (Turite turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą)

Ar galiu mokytis papildomai praktinio vairavimo, jei esu iš kitos vairavimo mokyklos?

Galite, jei esate baigęs vairavimo kursus kitoje vairavimo mokykloje ir turite tos vairavimo mokyklos išduotą kursų baigimo liudijimą ir galiojančią medicininę pažymą.

Ar galima pradėjus lankyti teorijos pamokas vienoje grupėje, jas tęsti vėliau kitoje grupėje?

Taip, galima.

Dirbu slenkančiu grafiku. Ar bus galima suderinti praktinio vairavimo pamokas ir teorinio mokymo užsiėmimus?

Taip, galėsite. Dėl praktinio vairavimo pamokų asmeniškai susitarsite su Jums priskirtu ar Jūsų pasirinktu vairavimo instruktoriumi. Dėl teorinių pamokų laiko kreipkitės į administraciją ir Jums pasiūlys individualų pamokų lankymo grafiką.

Ar galima vairavimo mokykloje mokytis tik praktikos?

Galima, siekiant įgyti A1, A, A2, B1, B transporto priemonių kategorijas.Tai vadinasi mokymasis savarankiškai (eksternu). Turite VĮ „Regitra“ išlaikyti teorijos egzaminą ir su pažyma apie teorinio egzamino išlaikymą atvykti į vairavimo mokyklą. Tuomet galite pradėti lankyti praktinio vairavimo pamokas.

Ar paskutinę praktinio vairavimo pamoką galutinės įskaitos metu yra daromas vaizdo ir garso įrašas?

Nuo 2012 m. sausio 01 d. daromas  vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos (pagal B, BE, transporto priemonių kategorijas) vaizdo ir garso įrašas Valstybinės kelių transporto inspekcijos nustatyta tvarka.

Kada yra laikomos teorijos bei praktinio vairavimo galutinės įskaitos vairavimo mokykloje?

Galutinė teorijos įskaita laikoma paskutinę teorijos pamoką arba vėliau.
Praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita laikoma tik tuomet, kai yra išlaikyta teorijos žinių galutinė įskaita. Įskaita laikoma paskutinę praktinio vairavimo pamoką arba vėliau.

Kiek kartų galima laikyti teorijos ir praktinio vairavimo galutines įskaitas?

Galutinių įskaitų laikymų skaičius neribojamas. Laikote tiek kartų, kol išlaikote galutines teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas.

Jei dar nebaigiau vairavimo mokyklos, tačiau pravažiavau 30 mokymo valandų praktinio vairavimo ar galima prieš praktinio vairavimo galutinę įskaitą išsipirkti papildomų vairavimo pamokų?

Taip, galima tik mūsų vairavimo mokyklos mokiniams.

Kada galima išsipirkti praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo pamokų?

Baigus vairavimo kursus ir gavus kursų baigimo liudijimą.

Kokius dokumentus reikia pristatyti norint patobulinti praktinio vairavimo įgūdžius (Papildomos vairavimo pamokos)?

Ar galima vairavimo mokykloje tobulinti praktinio vairavimo įgūdžius, jei esu baigęs kitą vairavimo mokyklą?

Taip, galima.

Jei jau turiu B kat. vairuotojo pažymėjimą, ar galiu vairavimo mokykloje patobulinti savo vairavimo įgūdžius?

Taip, galite.

Kas gali būti šeimos instruktoriumi?

Šeimos nariai – sutuoktiniai arba vienas iš tėvų arba vyras ir moteris, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka, jų vaikai ir įvaikiai, broliai, seserys. Globėjų (rūpintojų) šeimų nariais laikomi vaikai, kuriems pagal Lietuvos

Respublikos įstatymu nustatyta globa ar rūpyba. Kada galima mokytis vairuoti su šeimos nariu?

 • Kai mokinys yra išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“;
 • Kai šeimos instruktorius turi ne mažesnį kaip 5 metų B kategorijos vairavimo stažą ir neturi galiojančių administracinių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus;
 • Transporto priemonėje stovėjimo stabdžio valdymo svirtis įrengta tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių;
 • Kai transporto priemonės priekis ir galas paženklinti skiriamaisiais ženklais „M“.

Kokius dokumentus reikia su savimi turėti norint važiuoti su šeimos nariu?

Šeimos vairavimo instruktorius privalo turėti:vairuotojo pažymėjimą;

 • transporto priemonės  registracijos dokumentą;
 • privalomosios techninės apžiūros dokumentą;
 • draudimo dokumentą;
 • ir dokumentus, pagal kuriuos galima nustatyti, kad šeimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra šeimos nariai.

Mokinys su savimi privalo turėti:

Kiek laiko galioja vairavimo mokyklos kursų baigimo liudijimas?

Kursų baigimo liudijimas galioja 1 metus nuo jo išdavimo dienos.
Jei kursų baigimo liudijimas buvo išduotas iki 2010.09.01, jis galiojo 1 metus nuo 2010 metų rugsėjo 01 dienos.

Kur reikės atsiimti kursų baigimo liudijimą, kai baigsiu mokytis vairavimo mokykloje?

Kursų baigimo liudijimas išduodamas tik vairavimo mokykloje ALGIRDO G. 35/NAUGARDUKO G. 28-10, VILNIUS. Su savimi turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Kada galima registruotis teorijos egzaminui VĮ „Regitra“?

Baigus vairavimo kursus ir gavus kursų baigimo liudijimą.

Kada galima registruotis praktinio vairavimo egzaminui VĮ „Regitra“?

Turint kursų baigimo liudijimą, išlaikius teorijos egzaminą VĮ „Regitra“ ir sulaukus įstatymais nustatyto amžiaus.

Kaip galima užsiregistruoti teorijos ir praktikos egzaminų laikymui VĮ „Regitra“?

 • Internetu, adresu: www.regitra.lt
 • Nuvykę į VĮ „Regitra“ klientų aptarnavimo padalinį;
 • Paskambinę telefonu į bet kurį egzaminų centrą – 8 700 55 151;
 • Atvykę pas mus į vairavimo mokyklą (jei mokėtės mūsų mokykloje).

Kiek kartų galima laikyti egzaminus VĮ „Regitra“?

Egzaminų laikymų skaičius neribojamas. Tiek teorijos, tiek praktinio vairavimo egzaminus galima perlaikyti ne anksčiau kaip kitą dieną.

Kiek laiko galioja išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo egzaminai VĮ „Regitra“?

Išlaikytas teorijos egzaminas galioja vienerius metus, tad per tą laikotarpį reikia išlaikyti praktinio vairavimo egzaminą. Jei praėjo daugiau nei metai laiko, po išlaikyto teorijos egzamino VĮ „Regitra“, reikia pakartotinai jį išlaikyti.

Kokių dokumentų reikia vykstant laikyti egzaminus į VĮ „Regitra“?

 • Asmens dokumentą: pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • Galiojančią sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
 • Pirmosios medicininės pagalbos kursų pažymėjimą;
 • Vairavimo mokyklos kursų baigimo liudijimą;  arba mokyklos baigimo atestatą, jei teorijos egzaminas laikomas pasiruošus savarankiškai.

Kokius dokumentus turi turėti vairavimo instruktorius, kai pagal Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 (Žin., 2010, Nr. 99-5151), 16 punktą vairavimo mokyklos vairavimo aikštelėje tikrina mokinio praktinio vairavimo įgūdžius, siekdamas įvertinti, ar galima sumažinti nustatytą praktinio vairavimo mokymo valandų skaičių, kaip numatyta minėto aprašo 12 punkte?

Atsižvelgiant į tai, kad Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493, 16 punkte nustatyta, kad praktinio vairavimo įgūdžių vertinimo rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo žinias ir įgūdžius tikrinę vairavimo mokyklos paskirti vairavimo instruktoriai, o mokinys su protokolu supažindinamas pasirašytinai. Laikytina, kad tokius protokolus vairavimo mokyklos turėtų būti parengusios ir pateikusios vairavimo instruktoriams. Vairavimo instruktorius ir asmuo, kurio įgūdžiai yra tikrinami, atlikus nustatytus vairavimo mokyklos pratimus, protokolą turi pasirašyti vietoje. Tikrindamas žinias, vairavimo instruktorius privalo turėti vairavimo mokyklos parengtą iš dalies užpildytą protokolą, kuriame turi būti nurodyta:
1.1. mokyklos pavadinimas;
1.2. įgūdžius tikrinančio (-ių) instruktoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės);
1.3. asmens, kurio įgūdžiai tikrinami, vardas ir pavardė;
1.4. nustatytų vairavimo įgūdžių patikrinimo pratimų pavadinimai;
1.5. tikrinimo data.

Pažymėtina, kad protokolai pridedami prie mokymo sutarties.

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, turinti viešai paskelbtos konsultacijos statusą pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

Konsultacija paskelbta 2011-01-21

Kokia data turi būtu nurodoma vairuotojų pirminio mokymo kursų baigimo liudijimo laukelyje „išdavimo data“?

Vairuotojų pirminio mokymo kursų baigimo liudijimo laukelyje „išdavimo data“ turi būti nurodoma šio liudijimo išdavimo data (išrašymo, o ne atsiėmimo data), kuri atitinka faktinę kursų baigimo datą (paskutinės galutinės įskaitos išlaikymo datą).

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, turinti viešai paskelbtos konsultacijos statusą pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

Konsultacija paskelbta 2011-01-21

Kurio teorijos mokytojo ar praktinio vairavimo instruktoriaus duomenis įrašyti vairuotojų pirminio mokymo kursų baigimo liudijime, jei mokinys skirtingų kategorijų (pvz., A, C, CE ir D) mokėsi su skirtingais vairavimo instruktoriais ir vairuotojų mokytojais?

Vairuotojų pirminio mokymo kursų baigimo liudijimo antroje pusėje nurodomi visi vairavimo instruktoriai ir vairuotojų mokytojai, kurie atliko galutinį vertinimą, prie kiekvieno iš mokytojų ir vairavimo instruktorių nurodomos atitinkamos transporto priemonių kategorijos.

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, turinti viešai paskelbtos konsultacijos statusą pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

Konsultacija paskelbta 2011-01-21

Ar vairavimo mokykla gali turėti kelis Mokinių ir mokymo kursų baigimo liudijimų apskaitos registravimo žurnalus, ypač, kai mokymo patalpos yra atitolusios viena nuo kitos?

Vairavimo mokykla gali turėti tik vieną Mokinių ir mokymo kursų baigimo liudijimų apskaitos registravimo žurnalą, neatsižvelgiant į tai, kiek mokymo patalpų ji turi ir kur jos yra.

Šis paaiškinimas yra Inspekcijos informacija, nuomonė, turinti viešai paskelbtos konsultacijos statusą pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnio nuostatas.

Konsultacija paskelbta 2011-01-21