Vairavimo kursai Vilniuje

A, A2, A1, B, BE kategorija. Papildomos vairavimo pamokos

Kategorijos ir kodai

ByVairavimo kursai

Kategorijos ir kodai

KATEGORIJOS | KODAI

Eil.Nr. Kategorija Kategorijos apibūdinimas
 1.  AM Mopedai ir lengvieji keturračiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 15 metų.
 2.  A1 Motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125  cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.
 3.  A2 Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 4.  A Triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų.
 5.  B1 Keturračiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.
 6.  B Automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo (šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 7.  BE B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 8.  C1 Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 9.  C1E C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šių junginių didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 10.  C Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.
 11.  CE C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.
 12.  D1 Automobiliai, kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie ne ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
 13.  D1E D1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
 14.  D Automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
 15.  DE D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
 16.  T Troleibusai, tai yra nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros šaltiniu.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai.

 

Pastaba:  Lentelės 2–16 skyriuose nurodytų kategorijų vairuotojo pažymėjimai taip pat suteikia teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones (mopedus ir lengvuosius keturračius);
A ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius;
A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones;
A kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1, A2 kategorijų transporto priemones;
B, C arba D kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir B1, C1 arba D1 kategorijų transporto priemones;
C1E, CE, D1E arba DE kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones;
CE, DE kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir C1E, D1E kategorijų transporto priemones;
CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir DE kategorijos transporto priemones vairuotojams, kurie turi teisę vairuoti D kategorijų transporto priemones.

Vairuotojo pažymėjime nurodomi kodai

I. MEDICININIAI KODAI

01. Regos korekcija ir (arba) apsauga:
01.01 – akiniai;
01.02 – kontaktinis (-iai) lęšis (-iai);
01.03 – apsauginiai akiniai;
01.04 – matiniai lęšiai;
01.05 – akių danga;
01.06 – akiniai arba kontaktiniai lęšiai.
02. Klausos arba susikalbėjimo pagalbinė priemonė:
02.01 – klausos pagalbinė priemonė vienai ausiai;
02.02 – klausos pagalbinė priemonė dviem ausims.
03. Galūnių protezavimas arba korekcija:
03.01 – viršutinės galūnės protezavimas arba korekcija;
03.02 – apatinės galūnės protezavimas arba korekcija.
05. Ribotas naudojimas (privalomas naudojimas pagal papildančius kodus, vairavimas su apribojimais dėl medicininių priežasčių):
05.01 – kelionėms tik dienos metu (pavyzdžiui, viena valanda po saulėtekio ir viena valanda iki saulėlydžio);
05.02 – kelionėms tik __ km spinduliu nuo pažymėjimo turėtojo gyvenamosios vietos arba tik mieste (rajone);
05.03 – važiavimas be keleivių;
05.04 – tik kelionėms, kurių metu greitis neviršija __ km/h;
05.05 – važiavimas leidžiamas tik tuomet, kai kartu važiuoja vairuotojo pažymėjimo turėtojas;
05.06 – be priekabos;
05.07 – draudžiama važiuoti automagistralėmis;
05.08 – draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio.

II. KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRITAIKYMO KODAI

10. Modifikuota pavarų dėžė:
10.01 – rankinė pavarų dėžė;
10.02 – automatinė pavarų dėžė;
10.03 – elektra valdoma pavarų dėžė;
10.04 – pritaikyta pavarų perjungimo svirtis;
10.05 – be antrosios pavarų dėžės.
15. Modifikuota sankaba:
15.01 – pritaikytas sankabos pedalas;
15.02 – rankinė sankaba;
15.03 – automatinė sankaba;
15.04 – su pertvara iš priekio, atlenkiamas arba nuimamas sankabos pedalas.
20. Modifikuotos stabdymo sistemos:
20.01 – pritaikytas stabdžių pedalas;
20.02 – padidintas stabdžių pedalas;
20.03 – stabdžių pedalas, tinkamas naudoti kaire koja;
20.04 – kojos pėda valdomas stabdžių pedalas;
20.05 – pasviręs stabdžių pedalas;
20.06 – rankinis (pritaikytas) darbinis stabdys;
20.07 – sustiprinto darbinio stabdžio maksimalus panaudojimas;
20.08 – darbiniame stabdyje įmontuoto avarinio stabdžio maksimalus panaudojimas;
20.09 – pritaikytas stovėjimo stabdys;
20.10 – elektra valdomas stovėjimo stabdys;
20.11 – koja valdomas (pritaikytas) stovėjimo stabdys;
20.12 – su pertvara iš priekio, atlenkiamas arba nuimamas stabdžių pedalas;
20.13 – kojos keliu valdomas stabdys;
20.14 – elektra valdomas darbinis stabdys.
25. Modifikuotos akceleratoriaus sistemos:
25.01 – pritaikytas akceleratoriaus pedalas;
25.02 – kojos pėda valdomas akceleratoriaus pedalas;
25.03 – pasviręs akceleratoriaus pedalas;
25.04 – rankinis akceleratorius;
25.05 – akceleratorius prie kojos kelio;
25.06 – akceleratorius su stiprintuvu (elektroninis, pneumatinis ir pan.);
25.07 – akceleratoriaus pedalas iš kairės stabdžių pedalo pusės;
25.08 – akceleratoriaus pedalas iš kairės pusės;
25.09 – su pertvara iš priekio, atlenkiamas arba nuimamas akceleratoriaus pedalas.
30. Modifikuotos kombinuotos stabdymo ir akceleratoriaus sistemos:
30.01 – paraleliniai pedalai;
30.02 – pedalai, esantys tame pačiame (arba beveik tame pačiame) aukštyje;
30.03 – akceleratorius ir stabdys su nuolydžiu;
30.04 – akceleratorius ir stabdys su nuolydžiu ir korekcija;
30.05 – atlenkiami arba nuimami akceleratoriaus ir stabdžių pedalai;
30.06 – pakeltos grindys;
30.07 – pertvara šalia stabdžių pedalo;
30.08 – pertvara korekcijai šalia stabdžių pedalo;
30.09 – pertvara priešais akceleratoriaus ir stabdžių pedalus;
30.10 – kulno arba kojos atrama;
30.11 – elektra valdomas akceleratorius ir stabdys.
35. Modifikuotas valdymo mechanizmų išdėstymas:
35.01 – papildomų įtaisų išdėstymas ir valdymas neturi neigiamos įtakos transporto priemonės pagrindinių įtaisų valdymui;
35.02 – valdymo prietaisai, valdomi nepaleidžiant vairo ir kėbulo reikmenų (rankenos, pavarų perjungimo šakutės ir pan.);
35.03 – valdymo prietaisai, valdomi nepaleidžiant vairo ir kėbulo reikmenų (rankenos, pavarų perjungimo šakutės ir pan.) kairiąja ranka;
35.04 – valdymo prietaisai, valdomi nepaleidžiant vairo ir kėbulo reikmenų (rankenos, pavarų perjungimo šakutės ir pan.) dešiniąja ranka;
35.05 – valdymo prietaisai, valdomi nepaleidžiant vairo ir kėbulo reikmenų (rankenos, pavarų perjungimo šakutės ir pan.) bei bendrų akceleratoriaus ir stabdžių mechanizmų.
40. Modifikuotas vairo mechanizmas:
40.01 – standartinis vairo mechanizmas su vairo stiprintuvu;
40.02 – vairo mechanizmas su sustiprintu vairo stiprintuvu;
40.03 – vairo mechanizmas su atsargine sistema;
40.04 – pailginta vairo kolonėlė;
40.05 – pritaikytas vairas (didelis ir (arba) storesnis vairas, sumažinto skersmens vairas ir pan.);
40.06 – pasviręs vairas;
40.07 – vertikalus vairas;
40.08 – horizontalus vairas;
40.09 – koja valdomas vairavimas;
40.10 – alternatyvus pritaikytas vairavimas (valdymo rankena ir pan.);
40.11 – rankena ant vairo;
40.12 – rankinė korekcija ant vairo;
40.13 – korekcinė tenodezė.
42. Modifikuotas (-i) galinio vaizdo veidrodis (-džiai):
42.01 – išorinis kairės ar dešinės pusės galinio vaizdo veidrodis;
42.02 – išorinis galinio vaizdo veidrodis, pritvirtintas ant sparno;
42.03 – papildomas vidinis galinio vaizdo veidrodis, leidžiantis matyti eismą;
42.04 – panoraminis vidinis galinio vaizdo veidrodis;
42.05 – galinio vaizdo veidrodis prastai matomam kelio ruožui;
42.06 – elektra valdomas (-i) išorinis (-iai) veidrodis (-džiai).
43. Modifikuota vairuotojo sėdynė:
43.01 – vairuotojo sėdynė tinkamame aukštyje, pakankamai nutolusi nuo vairo ir pedalo;
43.02 – vairuotojo sėdynė pritaikyta prie kūno formos;
43.03 – vairuotojo sėdynė su šonine atrama, užtikrinančia sėdėjimo stabilumą;
43.04 – vairuotojo sėdynė su porankiu;
43.05 – slankiojančios vairuotojo sėdynės vietos pailginimas;
43.06 – saugos diržo pritaikymas;
43.07 – pakinktų tipo saugos diržas.
44. Motociklų modifikacijos (būtina naudoti papildomą kodą):
44.01 – vienas valdomas stabdys;
44.02 – ranka valdomas (pritaikytas) priekinio rato stabdys;
44.03 – koja valdomas (pritaikytas) galinio rato stabdys;
44.04 – akceleratoriaus (pritaikyta) rankenėlė;
44.05 – rankinė pavarų dėžė ir rankinė sankaba (pritaikytos);
44.06 – galinio vaizdo (pritaikytas (-i) veidrodis (-džiai);
44.07 – komandos (posūkių rodikliai, stabdžių šviesos ir pan.) (pritaikytos);
44.08 – sėdynės aukštis, leidžiantis vairuotojui sėdimoje padėtyje nuleisti abi kojas ant žemės tuo pačiu metu.
45. Tik motociklas su priekaba.
46. Tik triračiai
50. Tik transporto priemonė su tam tikru transporto priemonės identifikavimo numeriu (angl. vehicle identification number (VIN).
51. Tik transporto priemonė su tam tikru valstybiniu numeriu.

III. ADMINISTRACINIAI KODAI

70. Pažymėjimo Nr. __, išduoto ___, pakaitas (trečiosios šalies atveju – Europos Sąjungos / Jungtinių Tautų skiriamasis ženklas, pavyzdžiui, 70.0123456789.NL).
71. Pažymėjimo Nr. __ dublikatas (trečiosios šalies atveju – Europos Sąjungos / Jungtinių Tautų skiriamasis ženklas, pavyzdžiui, 71.987654321.HR).
73. Tik keturračių (B1) tipo B kategorijos transporto priemonės.
78. Tik transporto priemonės su automatine pavarų dėže.
79. Tik transporto priemonės, atitinkančios skliausteliuose nurodomas specifikacijas, taikant direktyvos 2006/126/EB 13 straipsnį.
79.01. Tik dviratės transporto priemonės su šonine priekaba arba be jos.
79.02. Tik triračių arba lengvųjų keturračių tipo AM kategorijos transporto priemonės.
79.03. Tik triračiai.
79.04. Tik triračiai su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg.
79.05. A1 kategorijos motociklai, kurių galios ir masės santykis viršija 0,1 kW/kg.
79.06. BE kategorijos transporto priemonės, kurių priekabos leidžiama maksimali masė viršija 3 500 kg.
80. Tik triračio tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, jaunesni kaip 24 metų.
81. Tik motociklo tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, jaunesni kaip 21 metų.
90. Kodai, naudojami kartu su kodais, kuriais nurodoma transporto priemonės modifikacija.
90.01 Į kairę.
90.02 Į dešinę.
90.03 Kairė.
90.04 Dešinė.
90.05 Ranka.
90.06 Koja.
90.07 Naudojama.
95. Vairuotojas, turintis PKP, atitinkantį Direktyvoje 2003/59/EB nurodomą profesinės kompetencijos įsipareigojimą iki… (pvz., 95(01.01.12)).
96. B kategorijos transporto priemonės su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė viršija 750 kg; leidžiama maksimali tokio junginio masė viršija 3 500 kg, tačiau neviršija 4 250 kg.
97. Draudžiama vairuoti C1 kategorijos transporto priemonę, kuriai taikomas 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų.

Atnaujinta 2014-09-22