Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /home/autoklase/domains/autoklase.lt/public_html/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 65

Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /home/autoklase/domains/autoklase.lt/public_html/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 38
Motociklo gazo valdymas. Jėgos

Motociklo gazo valdymas. Jėgos

ByVairavimo kursai

Motociklo gazo valdymas. Jėgos

Gazo valdymas. Jėgos veikiančios motociklą

Jėgos
Ar per didelės jėgos sukelia paniką? Per didelis greitis, greitėjimas, lėtėjimas, išcentrinė jėga ir taip toliau? Įprasti dydžiai nieko nejaudina. Kas bus, jei jūs išmoksite kontroliuoti šias jėgas aukštesniame lygyje? Ar jūs pradėsite važinėti geriau? Geresnė jėgų kontrolė važiuojant motociklu padidina SIPų suveikimo slenkstį.

Truputį daugiau nei reikia
Netikrumą gali sukelti ir per didelė jėga, ir per didelis kiekis jėgų, veikiančių vienu metu. Viename iš universitetų atliko įdomų eksperimentą. Savanorių odą vienu metu veikė šiluma (per silpna kad nudegti), šalčiu (per silpnu kad sušalti) ir elektra (per silpna kad kratytų). Visi savanoriai jautė stiprų skausmą. Judant jus veikia didelis kiekis jėgų. Su kiekviena atskirai galima susidoroti. Bet kas jei jos visos veikia vienu metu? Kiekvienas turi tam tikrą greitį, kada jis gali kontroliuoti visas veikiančias jėgas ir neperžengti SIPo barjero. Štai kodėl dauguma lenktyninkų labai gerai važinėja greičiui esant 75% jų geriausių pasiekimų ir daro daug klaidų jam pasiekus 80 ir daugiau procentų. Žemiau yra geras pavyzdys.

Čardžingas
Greituose posūkiuose, čardžingas – labiausiai paplitusi klaida. Lenktyninkas prie posūkio gazą laiko maksimaliai atidarytą, po to staigiai jį uždaro ar net stabdo, bandydamas numesti per didelį greitį. Bet važiuojant tokiu stiliumi greitis visada numetamas per daug. Kadangi didžiausi rezervai pagerinti laiką yra būtent greituose posūkiuose, čardžingas tampa neįveikiamu barjeru.

Kaip įveikti čardžingą
Privažiuokite prie posūkio tokiu greičiu, kuriuo jūs jaučiatės užtikrintai. Tarkim posūkis yra įveikiamas 6ta pavara ir lenktyninkai privažiuoja prie jo esant 13.000 apsukų. Važiuokite 3000 ar net 4000 lėčiau. Gazą laikykite pastoviai. Kai tik pasuksite, pasukite gazą, pasiekdami svorių pasiskirstymą 40/60. Kadangi greitis jums patogus, jūs nesupanikuosite, motociklas bus stabilus. Sekantį kartą darykite tą patį, bet apsukas laikykite kelias šimtais didesnes. Priklausomai nuo motociklo, kiekvienas 1000 apsukų padidins greitį 10-15 mylių esant 6-tai pavarai. Atitinkamai, 500 apsukų – 5-7.5 mph, 100 apsukų – 1-1.5 mph. Kartokite 1-3-ią žingsnį, kol nepasieksite savo arba motociklo galimybių ribos. Jūs padidinsite greitį nesuveikiant SIPams.

Teisingas čardžingas
Lėtiems posūkiams treniruotę reikia pakeisti:
– artėkite prie posūkio pilnu gazu, bet pradėkite jį numetinėti žymiai anksčiau, nei esant čardžingui, ir darykite tai švelniai ir tolygiai.
– staiga atidarykite gazą ir tuoj pat pradėkite jį tolygiai didinti. Pastoviai sunkinkite užduotį ir jūs pagerinsite rezultatus pačiu saugiausiu ir labiausiai kontroliuojamu būdu.
„Kilpa“ Road America trasoje, „karuselė“ Sears Point trasoje, posūkis nr. 9 Laguna trasoje – tik keli sėkmingo šio metodo veikimo pavyzdžiai. Daugumoje atvejų lenktyninkas supranta, kad jam niekad nereikia pilnai numesti gazo. Arba jis numeta gazą, bet tik akimirksniui, kad pažymėti posūkio pradžios tašką. Stabdžiai tampa prisiminimais. SIPas įveiktas teisingu gazo valdymo ir motociklo poreikių supratimu.

Būk pasiruošęs
Kiekviename posūkyje, kai tik jūs nutarsite numesti gazą ar pristabdyti, paklauskite savęs – ar nebus mano rezultatas geresnis, jei aš protingai naudosiu gazą? Čardžingas gali apgauti SIPą nr. 1, bet jis prieštarauja motociklo konstrukcijai ir blogina rezultatus. Gazo taisyklė nr. 2: posūkiuose, reikalaujančiuose greito įėjimo, paskaičiuokite gazo numetimą taip pat kruopščiai, kaip ir jo didinimą.

Kaip ši taisyklė derinasi su pakabos konstrukcija, svorių pasiskirstymu ir sukibimu?

Jėgų įvertinimas
Mes naudojame daug jėgų, atsirandančių motociklui judant; faktiškai mes vertiname savo veiksmus pagal jas. Jėgos, atsirandančios stabdant, įsibėgėjant, posūkyje ir t.t. yra labai svarbios vairavimui. Mes iš jų gauname informaciją apie savo veiksmus. Čardžingo pavyzdyje mes matome kad jos gali mus ir apgauti.

Jėgų atpažinimas
Dauguma negali atskirti didelės perkrovos (apie 1 g) pojūčio, kylančio stabdant ar posūkyje, nuo taip reikalingo svorių paskirstymui silpno (0.1-0.2 g) pagreičio. Teisingas valdymas gazu sukelia mažiausią jėgą iš tų, kurios veikia motociklą posūkyje. Kai jūsų greičiai išaugs, ir jūs išmoksite pradėti didinti gazą anksčiau, jūs nustebsite kaip silpnai gazo didinimas posūkyje veikia motociklą. Jums tikriausiai atrodo, kad sekti posūkyje lengvą pagreitį, vietoj didelio greičio ar išcentrinės jėgos, yra gana sunku. Gal būt, jūs net galvojate kad tai neteisinga. Nesijaudinkite, viskas teisinga. Paprasčiausiai mes kalbame apie tai ko nori motociklas, o ne lenktyninkas.

Jėgos veikia
Kiekviename posūkyje veikia daug jėgų, ir visas jas reikia sekti. Lėtėjimas stabdant, variklio traukos jėga, oro pasipriešinimo jėga, jėga, kylanti dėl motociklo pokrypio, po to greitėjimas, vėjo pasipriešinimas. Kaip tame eksperimente, kiekviena jų atskirai nesukelia problemų, bet kai vienu metu veikia dvi ir daugiau…

Vairuodami jūs turite reikalų būtent su jėgomis. Teisingas gazo valdymas leidžia jas kontroliuoti ir be to, padeda įveikti SIPus. O teisingas įėjimo į posūkį greičio parinkimas palengvina gyvenimą ir jums, ir motociklui.
Greitis verčia suveikti SIPus, teisingas gazo valdymas padeda su jais kovoti.
Keitas 10 metų dirbo su manimi, stengdamasis išmokyti mane teisingai naudoti gazą greituose posūkiuose. Švelnus sumažinimas ir po to švelnus didinimas padeda išspręsti daug problemų – kaip greičio numetimas ir stabdymas. Žinoma, pradžioje man buvo sunku sekti mane veikiančias jėgas atskirai. Dabar tai gerokai paprasčiau ir nė viena iš jų neužima viso mano dėmesio. Yra dar vienas labai naudingas dalykas – žinoti visas jėgas, stabdančias motociklą. Kiekvieną jų galima naudoti atskirai, o kartais ir visas kartu.

Motociklo gazo valdymas. Jėgos